N S UCH NORDV-11 Perfektibel's Dancing for You 

"Nirie"     

 

        

        

        

        

  

 

N S UCH Dali's Nirvana

 

        

Handlet av Janne

                    

           Mellompuddel 17 mnd. : Fidel Praha  CK, Cert. BIR, 4.BIG                                             Eier : Hilde Ljøkelsøy

                                                

 NKK : Kerry Blue  BIR og BIM

 Hawkeye tar Championatet

Riesen Cert. Eier :Unni Snøsen

             

                                                            

              

NS UCH NV-05 NordW-06

Ter-abyrex It's Quality That Counts

 

 

                            

 

Ter-abyrex blodhunder, BIM og BIR

NKK Bjerke

 

 

 

 

 

 

                       

   Besøkshjem